Thanh kiếm Nhật Bản: Yari

10135861316_36c726e6da_h

Yari () là một giáo, hoặc cây giáo có dạng như gậy (đầu lưỡi rất nhỏ). Yari có nhiều dạng lưỡi khác nhau, từ lưỡi đơn, lưỡi đôi và lưỡi phẳng, để một mặt cắt ngang hình tam giác hai lưỡi lưỡi, để những người có một cross-mảnh đối xứng (jumonji-yari) hoặc những người có một mảnh chéo không cân xứng. Các lưỡi chính là đối xứng và thẳng không giống như một naginata, và thường nhỏ hơn nhưng cũng có thể lớn hoặc lớn hơn so với một số lưỡi naginata


(Với võ thuật Nhật Bản, những vũ khí nào có lưỡi mỏng đều được cho vào dòng kiếm)

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *