Thanh kiếm Nhật Bản: Wakizashi

wakizashi

(脇): Có một giới hạn nhất định cho độ dài của lưỡi kiếm dài nhất và ngắn nhất (30 cm và 60 cm trong hệ thống đo lường hiện nay), và đã chỉ được công nhận sau năm 1600. Thông thường, lưỡi được làm ngắn, để đi kèm với một cây kiếm Katana trong một bộ vũ khí truyền thống của Samurai, nhưng cũng có thể mang theo riêng (Không kết hợp với Katana), và khi đeo, lưỡi kiếm cũng được hướng lên trên như khí đeo Katana

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *