Thanh kiếm Nhật Bản: Uchigatana

/images/post/2015/05/11/08//2008630215059299467875.jpg

(打刀): Một sự phát triển từ tachi trong những năm 1400. Mặc với cạnh phía trên trong obi .

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *