Thanh kiếm Nhật Bản: Tsurugi

Tsurugi / Ken (剣): Một thẳng hai lưỡi gươm được sản xuất trước thế kỷ thứ 10, và có thể không làm cứng khác biệt hoặc gấp.

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *