Thanh kiếm Nhật Bản: Tanto

/images/post/2015/05/11/08//29b1900fe6905636.jpg (短刀: Một con dao hoặc dao găm. Thông thường, một lưỡi, nhưng một số là con dao hai lưỡi, mặc dù không đối xứng.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *