Thanh kiếm Nhật Bản: Tachi

9945711374_88795aa31a_h

(太刀): Một thanh kiếm mà thường là dài hơn và cong hơn kiếm katana, được làm cong từ giữa lưỡi kiếm hoặc ngay phía chui, và cong cả cái chui. Tachi được mài cong cạnh xuống. Các thanh là được sử dụng thịnh hành ở những năm trước 1400.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *