Thanh kiếm Nhật Bản: Naginata

Naginata-Post-3

Naginata (なぎなた,薙刀) là một loại gậy với một lưỡi đơn lưỡi cong. Naginata gắn kết bao gồm một cột gỗ dài, khác nhau từ một gắn kết nagamaki, ngắn và bọc. Naginata Naoshi đề cập đến một lưỡi naginata đã được định hình lại thành một katana hoặc wakizashi, chúng được gắn vào một thanh kiếm koshirae Nhật Bản.

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *