Thanh kiếm Nhật Bản: Nagamaki

9700749165_75cc20c00a_b

(長巻 ): Một loại gậy tương tự như một naginata, nhưng với một lưỡi thẳng, giống như là của một tachi hoặc katana, và gắn với một tay cầm bọc tương tự như một katana rất phóng đại xử lý. Các tên liên quan đến phong cách của mount cũng như một loại lưỡi đó có nghĩa là một lưỡi naginata có thể được gắn trong một gắn kết nagamaki và được coi là một nagamaki. Nagamaki Naoshi đề cập đến một lưỡi nagamaki đã được định hình lại vào một katana hoặc wakizashi, chúng được gắn trong một thanh kiếm koshirae Nhật Bản.

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *