Thanh kiếm Nhật Bản: Kodachi

/images/post/2015/05/11/08//rosaya-0-1600.jpg

(小太刀): Một phiên bản ngắn hơn của kiếm tachi, nhưng với gắn kết tương tự và có ý định sử dụng, chủ yếu được tìm thấy trong các năm 1200S hoặc sớm hơn.

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *