Thanh kiếm Nhật Bản: Katate-uchi

/images/post/2015/05/11/08//takemitsu-1THUMB.jpg

(片手打ち) Một loại kiếm Uchigatana ngắn phát triển vào những năm 1500, với tang ngắn, dành cho người sử dụng một tay. Một trong những tiền thân của wakizashi.

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *