Thanh kiếm Nhật Bản: Katana

/images/post/2015/05/11/07//katana15.png

(刀): Có một giới hạn chung cho các thanh truyền thống với một lưỡi cong dài hơn 60 cm (không có giới hạn chiều dài nhất định nhưng thường là ngắn hơn 80 cm), được mang với lưỡi kiếm hướng lên trên trong một bộ thắc mưng mang kiếm. được cải tiến kiếm Uchigatana và là thanh kiếm của những Samurai quý tốc trong thời kỳ Edo (năm 1600 đến cuối năm 1800).

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *