xe Toyota Innova độ

Toyota Innova mới có ngoại hình hầm hố và đầy đặn hơn

Ở gói độ này, phiên bản mà KitUp lựa chọn là Innova 2.8 GD. Ngoại thất sử dụng nhiều chất