võ thuật truyền thống

Karate-Do (Không Thủ Đạo) và câu chuyện nguồn gốc lịch sử

Karate hay Karate-Do (Không Thủ Đạo) là một môn võ thuật truyền thống của vùng Okinawa (Nhật Bản). Karate là