Thiếu Lâm Tự Quyền Pháp

Shorinji Kempo: Shaolinsu Chuanfa (Thiếu Lâm Tự Quyền Pháp) – Một môn võ thuật kỳ lạ

Shorinji Kempo là môn võ thuật khá kỳ lạ, người ta cho là nó xuất xứ từ võ công Thiếu