thế giới tâm linh tu vi

Đã phát hiện ra những bộ hài cốt cực “độc” và “dị”,

Các nhà khảo cổ đã phát hiện hàng trăm hiện vật, chủ yếu là công cụ ghè đẽo thô sơ,