Shorinji Kempo

Những môn võ tiêu biểu số của nền võ thuật Nhật Bản

Võ thuật Nhật Bản có thể chia làm hai nhóm lớn  – các kỹ thuật võ nghệ Cổ truyền được

Shorinji Kempo: Shaolinsu Chuanfa (Thiếu Lâm Tự Quyền Pháp) – Một môn võ thuật kỳ lạ

Shorinji Kempo là môn võ thuật khá kỳ lạ, người ta cho là nó xuất xứ từ võ công Thiếu