quạt chiến

Thiết phiến (Tessen) – Vũ khí sát thủ bí ẩn Samurai Nhật Bản

Quạt chiến là một loại quạt được thiết kế để sử dụng trên chiến trường. Rất nhiều loại quạt chiến đã từng được