mua kiem nhat ban Tsurugi gia re

Thanh kiếm Nhật Bản: Tsurugi

Kiếm Tsurugi / Ken (剣): Một thẳng hai lưỡi gươm được sản xuất trước thế kỷ thứ 10, và có