mua kiem nhat ban Nagamaki tai hcm

Thanh kiếm Nhật Bản: Nagamaki

Kiếm Nagamaki (長巻 ): Một loại gậy tương tự như một naginata, nhưng với một lưỡi thẳng, giống như là