mạng 5G

Nhiều nước trên thế giới đang rục rịch phát triển mạng 5G

MEST dự đoán doanh số của những ngành công nghiệp sử dụng hạ tầng 5G có thể đạt đến 310