kiem nhat Yari mua o dau

Thanh kiếm Nhật Bản: Yari

Yari (槍) là một giáo, hoặc cây giáo có dạng như gậy (đầu lưỡi rất nhỏ). Yari có nhiều dạng