kiếm nhật bản Nodachi giá rẻ

Thanh kiếm Nhật Bản: Odachi (Nodachi)

Kiếm Odachi (大太刀 ) hoặc Nodachi (野太刀): Là loại cực lớn của kiếm tachi , một số có chiều dài