kiếm nhật bản Ken giá rẻ

Thanh kiếm Nhật Bản: Ken

Kiếm Ken Nhật Bản (剣): Thông thường, một cây kiếm tanto hoặc kiếm wakizashi có chiều dài lưỡi được tính