Jiu-Jitsu

Nhu thuật (Jujitsu) – Môn võ tà độc của người Nhật Bản

Vào thời đại phong kiến, nhiều môn võ thuật chiến đấu thịnh hành trong giới Samurai ở Nhật như: Cung