Hiệp hội bất động sản TPHCM

10 điểm nghẽn của thị trường bất động sản

Hiệp hội kiến nghị Ngân hàng Nhà nước cho phép các trường hợp nhận nhà từ ngày 01/01/2017 trở đi