gia ban kiem Uchigatana

Thanh kiếm Nhật Bản: Uchigatana

Kiếm Uchigatana (打刀): Một sự phát triển từ tachi trong những năm 1400. Mặc với cạnh phía trên trong obi