đổi lịch âm dương

Hướng dẫn đổi ngày 12 tháng 11 năm 2020 sang âm lịch

Kết quả chuyển đổi sang Âm lịch Dương lịch Âm Lịch Thứ 5Ngày: 12Tháng: 11 Năm: 2020 Thứ 5 ngày 27/9/2020Ngày: Kỷ MùiTháng: Bính TuấtNăm: Canh Tý Lịch âm

Hướng dẫn đổi ngày 16 tháng 6 năm 2020 sang âm lịch

Kết quả chuyển đổi sang Âm lịch Dương lịch Âm Lịch Thứ 3Ngày: 16Tháng: 6 Năm: 2020 Thứ 3 ngày 25/4/2020Ngày: Canh DầnTháng: Tân TỵNăm: Canh Tý Lịch âm

Hướng dẫn đổi ngày 7 tháng 3 năm 2020 sang âm lịch

Kết quả chuyển đổi sang Âm lịch Dương lịch Âm Lịch Thứ 7Ngày: 7Tháng: 3 Năm: 2020 Thứ 7 ngày 14/2/2020Ngày: Kỷ DậuTháng: Kỷ MãoNăm: Canh Tý Lịch âm

Hướng dẫn đổi ngày 23 tháng 6 năm 2019 sang âm lịch

Kết quả chuyển đổi sang Âm lịch Dương lịch Âm Lịch CNNgày: 23Tháng: 6 Năm: 2019 CN ngày 21/5/2019Ngày: Tân MãoTháng: Canh NgọNăm: Kỷ Hợi Lịch âm Ngày âm lịch trong

Hướng dẫn đổi ngày 24 tháng 11 năm 2018 sang âm lịch

Kết quả chuyển đổi sang Âm lịch Dương lịch Âm Lịch Thứ 7Ngày: 24Tháng: 11 Năm: 2018 Thứ 7 ngày 18/10/2018Ngày: Canh ThânTháng: Quý HợiNăm: Mậu Tuất Lịch âm

Hướng dẫn đổi ngày 19 tháng 8 năm 2018 sang âm lịch

Kết quả chuyển đổi sang Âm lịch Dương lịch Âm Lịch CNNgày: 19Tháng: 8 Năm: 2018 CN ngày 9/7/2018Ngày: Quý MùiTháng: Canh ThânNăm: Mậu Tuất Lịch âm Ngày âm lịch trong

Hướng dẫn đổi ngày 31 tháng 3 năm 2018 sang âm lịch

Kết quả chuyển đổi sang Âm lịch Dương lịch Âm Lịch Thứ 7Ngày: 31Tháng: 3 Năm: 2018 Thứ 7 ngày 15/2/2018Ngày: Nhâm TuấtTháng: Ất MãoNăm: Mậu Tuất Lịch âm

Hướng dẫn đổi ngày 23 tháng 12 năm 2017 sang âm lịch

Kết quả chuyển đổi sang Âm lịch Dương lịch Âm Lịch Thứ 7Ngày: 23Tháng: 12 Năm: 2017 Thứ 7 ngày 6/11/2017Ngày: Giáp ThânTháng: Nhâm TýNăm: Đinh Dậu Lịch âm

Hướng dẫn đổi ngày 25 tháng 7 năm 2017 sang âm lịch

Kết quả chuyển đổi sang Âm lịch Dương lịch Âm Lịch Thứ 3Ngày: 25Tháng: 7 Năm: 2017 Thứ 3 ngày 3/6/2017Ngày: Quý SửuTháng: Đinh MùiNăm: Đinh Dậu Lịch âm

Hướng dẫn đổi ngày 18 tháng 4 năm 2017 sang âm lịch

Kết quả chuyển đổi sang Âm lịch Dương lịch Âm Lịch Thứ 3Ngày: 18Tháng: 4 Năm: 2017 Thứ 3 ngày 22/3/2017Ngày: Ất HợiTháng: Giáp ThìnNăm: Đinh Dậu Lịch âm