đô vật truyền thống

Sumo – Tinh hoa nét đẹp võ thuật truyền thống của Nhật Bản

Khi nói đến Sumo, ai cũng biết ngay đây là môn võ giàu truyền thống nổi tiếng của Nhật bản.