đấu thầu viễn thông

Viễn thông Viettel Việt Nam trượt đấu thầu viễn thông Myanmar

Cả Telenor và Ooredoo đều không công bố giá trị gói thầu hoặc số tiền dự định đầu tư để