Chunin

Ninja Nhật Bản – Huyền thoại võ thuật và các thế võ

Thuật ngữ Ninja dùng để chỉ những cá nhân từng tồn tại trong lịch sử Nhật Bản từ thời kỳ