cay kiem nhat ban Kodachi

Thanh kiếm Nhật Bản: Kodachi

Kiếm Kodachi (小太刀): Một phiên bản ngắn hơn của kiếm tachi, nhưng với gắn kết tương tự và có ý