can mua kiem nhat Naginata

Thanh kiếm Nhật Bản: Naginata

Naginata (なぎなた,薙刀) là một loại gậy với một lưỡi đơn lưỡi cong. Naginata gắn kết bao gồm một cột gỗ