Bokken

Mộc kiếm (Bokken) – Linh hồn của võ đạo Nhật Bản

Trong thiếng Nhật, Katana, là một trong những biểu tượng của một Samourai, từ trung cổ đến hiện đại. Để