binh thư

Trong binh thư cổ truyền, võ thuật Nhật bản được xem như thế nào?

Người Nhật xưa với tầm vóc khiêm tốn của mình nhưng có thể ngang dọc khắp thiên hạ, đánh chiếm