Alibaba

Alibaba muốn tái định nghĩa việc kinh doanh thương mại điện tử

“Chúng ta đều biết Alibaba có thể bán hàng ngàn đôi tất một ngày, song không thể nói thế đối